Mobil

Měly by i dětí mít mobilní telefon?


Mobilní telefony jsou stále více rozšířené. Ten chytrý dnes vlastní dnes nejen každý dospělý, mají je také mnohé děti. Ten klasický však má téměř každé z nich. A to i přesto, že od toho mnozí odborníci odrazují, nejen s ohledem na duševní vývoj, ale také tělesný.

 

Je tedy otázkou, na Äí stranÄ› je pravda. Na jednu stranu zde máme ustarané rodiÄe, kteří chtÄ›jí vÄ›dÄ›t, kde se jejich dÄ›ti nachází. Navíc se tím také jejich potomci zabaví, takže maminka Äi tatínek mají více Äasu na to udÄ›lat to, co je doma potÅ™eba (v tom se příliÅ¡ neliší od minulé generace, která je posadila pÅ™ed televizi).

 

dnes má mobil každý z nás

 

Z tohoto pohledu se to dá pochopit, zvláštÄ› když uvážíme stále vÄ›tší nebezpeÄnost dneÅ¡ního svÄ›ta. SamozÅ™ejmÄ› to není o tom, že by zloÄinci dříve neexistovali, nebo byli v menším poÄtu. Problém je spíše v tom, že se o nich díky internetu mnohem více ví. Také je zde problém s tím, že po ulici jezdí stále více automobilů, zatímco dÄ›tských hÅ™iÅ¡Å¥ ubývá. Nelze se tedy divit, že rodiÄe mají strach pouÅ¡tÄ›t své potomky ven bez dozoru.

 

Na druhou stranu je také pravda, že varování lékařů a dalších odborníků mají také své opodstatnÄ›ní. Neustálé koukání do displeje neprospívá ani dospÄ›lým, natož pak dÄ›tským oÄím, které jsou z velké Äásti jeÅ¡tÄ› ve vývinu. Pro dÄ›ti to také znamená ménÄ› pohybu, což pÅ™ispívá k růstu dÄ›tské obezity. Ta se pak pojí s dalšími zdravotními problémy.

 

mobil má dnes mnoho funkcí

 

RozhodnÄ› lze tedy doporuÄit, jaké téměř ve vÅ¡em, umírnÄ›nost. Bohužel, u dÄ›tí to nelze v tomto ohledu příliÅ¡ dodržet, neboÅ¥ mobilní telefon, a zvláštÄ› nÄ›které hry, které na nÄ›m lze hrát, jsou návykové. A dÄ›ti jsou zvláštÄ› náchylné této závislosti propadnout.

 

Je tedy mnohem lepší, pokud s mobilním telefonem, alespoň tím chytrým, poÄkáme, až bude dítÄ› starší. Pokud mu z bezpeÄnostních důvodů chceme telefon pořídit, je vhodnÄ›jší ten klasický, který je vybavený dÄ›tským zámkem. To je v souÄasnosti ten nejlepší kompromis.