Mobil

Nový mobil


Je jasné, že když starý přístroj pÅ™estane fungovat, musí se koupit nový. Ten starý se ekologicky zlikviduje. A nový bude zase nÄ›jakou dobu sloužit. Ale co vede lidi k tomu, aby si kupovali nový mobil, když ten starý jede bez problémů? ProÄ? Aby se mohli pochlubit, že mají nový a drahý stroj? Nu, možná také.  

Jistá osoba si koupila nový mobil a starý leží v Å¡uplíku. Oba drahé přístroje. OÄ je lepší ten nový? Má lepší fotoaparát. Aha, tak to je ovÅ¡em argument. Fotky, které pak dává na FB musí být pÅ™ece kvalitní. Jenže oni si ty fotky zmenÅ¡ují, takže by staÄilo i menší rozliÅ¡ení v mobilu. Ale to nikoho nezajímá a sáhne po novém stroji. Platit paušál musí stejnÄ› jako na tom starém, v tom není žádná výhoda. Že je rychlejší. V Äem? Bude v nÄ›m rychleji mluvit nebo slyÅ¡et? Ne, nebude to zase stejné.  

mobilní telefon

JeÅ¡tÄ› tak lze pochopit náruživé hráÄe, kteří chtÄ›jí novÄ›jší aparáty, aby mohli paÅ™it ty nej hry. Ale ani to nelze pochopit bez výhrady. Copak se na vÄ›tším monitoru nehraje lépe? Myslím na poÄítaÄi nebo notebooku. Jenže, to by nebylo in, když vÅ¡ichni hrají v mobilu.  

Výrobci mají pochopitelnou radost a stále a stále dávají lepší a lepší souÄástky. A s nimi ženou také nahoru ceny. To je v pořádku, nemáš na to, nekupuj. Ale oni jsou takoví, kteří na to nemají a koupí. Vezmou si půjÄku jen na to, aby byla jejich krabiÄka nejnovÄ›jší.  

mobilní telefon

SamozÅ™ejmÄ› nic proti koupi nového přístroje, ale mÄ›la by se peÄlivÄ›ji zvažovat. Pokud kupuji nový mobil, protože ten starý si dÄ›lá, co chce a oprava je nerentabilní, není co Å™eÅ¡it. PÅ™i ztrátÄ› nebo rozbití přístroje je to totéž. Ale jiné důvody by mÄ›l kupující skuteÄnÄ› uvážit. UÅ¡etří tím peníze na lepší vÄ›ci. OvÅ¡em pokud nemá zájem na nÄ›Äem jiném a baví ho pouze mobilní telefony, tak s tím se asi nic moc dÄ›lat nedá.  

Až budete kupovat nový mobilní telefon, vzpomeňte si na tento Älánek. A znovu zvažte koupi.