Zahrada a dům

Zahrada a dům má svůj smysl života


UrÄitÄ› každý ÄlovÄ›k miluje dům a zahradu, protože zahrada a dům jsou vlastnÄ› krásou pro lidskou duÅ¡i. Když prostÄ› má ÄlovÄ›k to své bydlení, je to opravdu nÄ›co krásného, protože ÄlovÄ›k tam má ten svůj klid, svou pohodu, a to hlavnÄ›, když ví, že má volno. Tak prostÄ› ÄlovÄ›k ví, že koneÄnÄ› si odpoÄine v tom svém krásném domÄ›. Ale urÄitÄ› není dům jenom o tom, abychom si tam užívali, relaxovali nebo odpoÄívali, ale samozÅ™ejmÄ› je dobré si tÅ™eba i v domÄ› nÄ›co nebo na té zahradÄ› vypÄ›stovat. UrÄitÄ› záleží na každém, co má rád, protože pokud máte rádi ovoce, zeleninu, je dobré si to na své zahrádce vypÄ›stovat.

Dům

UrÄitÄ› jistÄ› víte, jak je v dneÅ¡ní dobÄ› vÅ¡echno straÅ¡nÄ› drahé, a vÅ¡echno se zdražuje, a lidé si prostÄ› stěžují, že nemají peníze, a vÅ¡echno se zdražuje, příjem na to prostÄ› nestaÄí. Takže urÄitÄ› je potÅ™eba si nÄ›co vypÄ›stovat, protože vás to urÄitÄ› hlavnÄ› potěší, a udÄ›láte radost jak sobÄ›, tak tÅ™eba dalším Älenům v domácnosti. TÅ™eba, pokud máte rádi jablka, broskve, tak si tam vypÄ›stujte nÄ›jaké stromy na zahradÄ›, co vám na nich vyroste je na vás a co vám chutná. VÅ¡echno prostÄ› záleží na vás, pokud máte rádi jahody, vypÄ›stujte si jahody. Pokud máte rádi maliny, vypÄ›stujte si maliny. Já, když jsem byla menší, straÅ¡nÄ› ráda jsem mÄ›la srstky.

Dům

MÄ›li jsme takový stromeÄek, a na tomto rostlo, a já jako dítÄ› jsem to mÄ›la straÅ¡nÄ› ráda. Sice to bylo obÄas takové kyselé, i pÅ™esto, že to teda bylo vyzrálé, ale prostÄ› mi to straÅ¡nÄ› chutnalo, a já jsem na nÄ› opravdu Äasto chodila, a to i na rybíz. Opravdu to nám doma na zahrádce zrálo, a já jsem opravdu jako dítÄ› z toho byla úplnÄ› nadÅ¡ená. A popravdÄ› se pÅ™iznám, že už jsem tak straÅ¡nÄ› dlouho ty srstky a ten rybíz nemÄ›la, takže opravdu si na to vždycky vzpomenu, že bych si prostÄ› na tu chuÅ¥ to zase dala. Takže urÄitÄ› je vždycky fajn to mít na té zahrádce vypÄ›stované. Protože kdykoliv na to máte chuÅ¥, tak prostÄ› půjdete na tu zahradu, utrhnete si to, a nemusíte to nikde shánÄ›t v obchodÄ›, a jeÅ¡tÄ› uÅ¡etříte, což je velkou výhodou.