Vztahy

Výlety a rodinné vztahy


Jaké udržujete vztahu? Pokud udržujete opravdu krásné a kvalitní vztahy v rodinÄ› nebo i v zamÄ›stnání nebo mezi přáteli, tak samozÅ™ejmÄ›, že je to velice výhodné a uÅ¡etří vám to také spoustu starostí. A uÅ¡etří vám to také hlavnÄ› spoustu nervů, protože pokud máte Å¡patné vztahy v rodinÄ›, tak je to velice smutné. Opravdu dbejte hlavnÄ› na dobré vztahy. Protože s rodinou jste vlastnÄ› opravdu co nejvíce v kontaktu. Pokud máte dÄ›ti a partnera nebo manžela, tak věřte, že pokud budete mít opravdu Å¡patné vztahy v rodinÄ›, tak to potom vždycky nedopadá dobÅ™e. Je potom opravdu velice smutné, když se doma hádají vÅ¡ichni Älenové rodiny.

Mám ráda kolem sebe lidi a zábavu.

Já jsem také dřív mÄ›la veliké problémy, a to s mladším bratrem. Stála jsem nevÄ›dÄ›la, proÄ je vÅ¡emi obletovaný, proÄ má vÅ¡echno. Já chápu, že on je nejmladší z nás tří sourozenců, ale stále jsem nechápala, proÄ vÅ¡echno musí být jenom podle nÄ›j, moc mÄ› to mrzelo a možná jsem tak troÅ¡ku závidÄ›la, ale pozdÄ›ji, asi o deset let, kdy už tam byla dospÄ›lá a mÄ›la jsem rozum a vykaÅ¡lala jsem se na to, kdo má pÅ™ednost, tak jsem si Å™ekla, že na to nebudu reagovat. JednoduÅ¡e se s nejmladším bratrem už normálnÄ› bavíme a vztahy máme opravdu perfektní na skvÄ›lé úrovni.

S rodinou chodíme na výlety.

Také v práci mám dvÄ› skvÄ›lé kolegynÄ›, se kterými si také rozumíme. Podle mého názoru, pokud lidé udržují opravdu kvalitní vztahy, tak potom není od vÄ›ci, když také tÅ™eba si spolu nÄ›kam vyjdou, protože udržovat dobré mezilidské vztahy se opravdu vyplatí a je to také důležité pro naÅ¡e pohodlí a také pro naÅ¡i mysl, protože pokud ÄlovÄ›k je zaneprázdnÄ›ný a nebo je hodnÄ› dlouho smutný a není mezi svými lidmi, které má rád, tak to samozÅ™ejmÄ› také velice negativnÄ› dopadá na jeho psychiku. A pokud máte Å¡patnou psychiku, tak také potom můžete trpÄ›t stresem a nebo žaludeÄními nevolnostmi, což je veliká Å¡koda. Proto je nejlepší, když dbáte na skvÄ›lé vztahy.