Vztahy

Život není jednoduchý ve vztazích


Vztahy jsou opravdu velice složitá záležitost, protože s nimi je to opravdu kolikrát tak těžké, že ani my sami to prostÄ› nechápeme, proÄ to takhle je. NÄ›kteří lidé se prostÄ› umí domluvit, nÄ›kteří neumí, prostÄ› je to takové složité. A hlavnÄ›, například rodiÄe od nÄ›jakých malých dÄ›tí, protože urÄitÄ› víte, že když se prostÄ› dva lidé spolu rozejdou, tak najednou se zaÄnou straÅ¡nÄ› dohadovat, jeden na druhého zaÄne vykÅ™ikovat, jsou straÅ¡nÄ› protivní na sebe a už to není tak, jak když prostÄ› spolu žili, najednou jsou otrávení, protivní, a to se vÅ¡echno se odvíjí na psychické, fyzické stránce toho ÄlovÄ›ka, a hlavnÄ› se to vÅ¡echno pÅ™enáší na ty dÄ›ti, ale bohužel to tak prostÄ› je.
 
Láska
 
Protože s tím nic nenadÄ›láme, je to pÅ™irozené. A prostÄ›, bohužel, to tak je. Málokdy se stane, že opravdu dva lide když se rozejdou, tak spolu vyjdou, protože tÅ™eba jeden může nÄ›koho podvádÄ›t, a ten druhý to prostÄ› nezkousne. A bude na toho druhého házet Å¡pínu, a bude to jeÅ¡tÄ› horší, a teÄ jeÅ¡tÄ› do toho jsou ty malé dÄ›ti, tak prostÄ› je to takové nároÄné, a prostÄ› ÄlovÄ›k se s tím musí nÄ›jak vyrovnat, smířit, i pÅ™esto, že to je velice těžké. Takže vždycky by jste se opravdu mÄ›li snažit fungovat, a úplnÄ› zapomenout na vÄ›ci okolo, na to Å¡patné, co vám ten ÄlovÄ›k udÄ›lal, a prostÄ› opravdu vÄ›novat se tÄ›m dÄ›tem, a snažit se, aby to bylo co nejpříjemnÄ›jší pro nÄ›, i pÅ™esto, že to prostÄ› kolikrát fakt nejde.
 
Muž
 
Opravdu je to tak těžký, že ani ÄlovÄ›k sám neví, jak to má udÄ›lat, aby to prostÄ› bylo to lepší, ideální. Je to prostÄ› velice složité, a aÅ¥ dÄ›láme co dÄ›láme, odpouÅ¡tÄ›t prostÄ› neumíme, a nedokážeme, protože pokud nám nÄ›kdo ublíží, tak opravdu než to ÄlovÄ›k skousne, tak to může trvat i nÄ›kolik let. Takže ty naÅ¡e dÄ›ti to můžou odnášet opravdu úplnÄ› celý život, než prostÄ› budou plnoleté, a prostÄ› budou žít také v tÄ›ch hádkách tÄ›ch rodiÄů, a prostÄ› s tím nic nikdo neudÄ›lá. Takže opravdu by se ÄlovÄ›k mÄ›l troÅ¡ku víc tolerovat, a snažit se víc tomu druhému vyjít  vstříc, a nÄ›jak se nehádat, i pÅ™esto, že to opravdu je velice těžké.