Zahrada a dům

Posezonní práce na zahradě I


LetoÅ¡ní podzim nám do posezonních prací takříkajíc „hodil vidle“. Hned poÄátkem prosince napadly hromady snÄ›hu a objevil se také docela silný mráz. A tak se nÄ›který zahrádkář trápí, že nestaÄil pÅ™ed zimou dodÄ›lat vÅ¡e, co je tÅ™eba, jiný má radost, že mohl tuto Äinnost posunout až na jaro. Ale nedÄ›lejme zatím žádné závÄ›ry, trápení i radost jsou zatím urÄitÄ› pÅ™edÄasné.

I když letoÅ¡ní poÄasí je skuteÄnÄ› naprosto nevyzpytatelné, dá se po vzoru uplynulých let pÅ™edpokládat, že pořádná zima nás navÅ¡tíví až po Novém roce, a tak jeÅ¡tÄ› po zbytek celého prosince bude možné na zahradÄ› pracovat. Poslední dny ukazují, že tání snÄ›hu je na programu dne a že dalších nÄ›kolik dní, a možná až do Vánoc, se teploty budou pohybovat až nad 10 °C.

Spadané listí

ZkuÅ¡ení zahrádkáři budou vÄ›dÄ›t hned, do Äeho se pustit, a tak tento návod je urÄený spíš pro zaÄáteÄníky, aby mÄ›li vÅ¡echny informace pÄ›knÄ› pohromadÄ›.

  • Sklizeň koÅ™enové zeleniny – pokud se vám mrkev, celer a petržel urodily ve vÄ›tší míře, bude nutné je nÄ›jak zabezpeÄit, aby nepodlehly zkáze – necháte-li je volnÄ›, seschnou se, v ledniÄce by vám mohly zplesnivÄ›t. Nejlepší, léty prověřený způsob, je nasypat do bedniÄky písek, zeleninu do nÄ›j založit a bednu umístit do sklepa. Písek udrží v zeleninÄ› Å¡Å¥avnatost. Ten, kdo nemá sklep, může bedýnku umístit i ve skleníku nebo do stodoly a pÅ™i vÄ›tších mrazech ji pÅ™ikrýt jeÅ¡tÄ› kartonem. Další volbou je zeleninu nastrouhat a zamrazit.
  • Úprava záhonů po sklizni – nenechávejte na záhonech zbytky organické hmoty, napÅ™. natÄ›, zbytky po košťálovinách a ostatní zeleninÄ›; mohly by vlivem zimní vlhkosti zahnívat nebo plesnivÄ›t, a to byste jistÄ› nechtÄ›li. Záhonky můžete rovnou i prorýt nebo pÅ™ihnojit vyzrálým kompostem nebo uleželou chlévskou mrvou. Kdo nestihne, může tyto práce provést až koncem zimy.

Podzimní rytí

  • Stromky, keÅ™e – jednak je pÅ™ed příchodem mrazů dostateÄnÄ› zalijte – mnohdy si zahrádkář myslí, že mu dÅ™eviny zmrzly, ale pravdÄ›podobnÄ›jší je fakt, že uschly. Žijete-li v oblasti, kde bývá velká nadílka snÄ›hu, keÅ™e a okrasné stromky svažte, aby vám je mokrý těžký sníh nerozlámal.